مهدی حسین
توسط : medaimahdi

عاشورا گذشته حسین(ع) نتیجه:انقلاب اولیه  که با شمشیرحسین شروع شد وشهادت حسین باعث پیروزی وبغای اسلام شود.

عاشورا آینده  مهدی(عج)نتیجه:انقلاب  نهایی که با ظهور او شروع میشود شمشیر مهدی(عج) ویارانش با پلیدیهاوظلم ها جهان می جنگند وانتقام مظلومان جهان را میگیرند

مهدی معنای حروفی:

م:محبّت

ه:هدایت

د:دیانت دلاور

ی: یاور مظلومان

معنای حروفی  حسین:

ح :حماسه

س:سالار

ی:یادآور علی

ن:نهایت شهامت

سه شنبه 25/10/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName