عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود....عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق میشود
توسط : 201065

الا که نور خدایی خدا کند که بیایی                   تو نورغیب نمایی خدا کند که بیایی                     شب فراق تو جانا خدا کند که سراید                    براید وتو برایی خدا کند که بیایی                       دمی که بی تو سراید خدا کند که نیاید                  الا که هستی مایی خدا کند که بیایی

سه شنبه 25/10/1386 - 2:32
پسندیدم 0
UserName