به وسعت همه ی تاریخ!

نپندارید كه تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند و لاغیر...

صحرای بلا به وسعت همه ی تاریخ است.

 

شهید مرتضی آوینی

دوشنبه 24/10/1386 - 14:29
پسندیدم 0
UserName