هر وقت خواستی بدونی کسی دوستت داره!؟
توسط : mohsenpour

هر وقت خواستی بدونی کسی دوستت داره تو چشماش زول بزن تا عشق رو تو چشماش ببینی .
اگه نگات کرد عاشقته . اگه خجالت کشید بدون برات میمیره . اگه سرشو انداخت پایین و
یه لحظه رفت
تو فکر بدون بدونه تو میمیره و اگر هم خندید بدون اصلا دوست نداره.


يکشنبه 23/10/1386 - 15:11
پسندیدم 0
UserName