نا گفته ها
توسط : omid605

آموخته ام که:لبخند ارزان ترین راهی است که می توان با آن نگاه را وسعت بخشید.

زندگی دشوار است،ولی من از او سخت تر هستم.

وقتی با کسی روبرو می شویم،انتظار لبخندی از سوی ما دارد.

همیشه یادمان باشد وقتی قادر به کمک برای کسی نیستیم حداقل برایش دعا کنیم.

مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن است.

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید تا به ما بفهماند که نمی شود همه چیز را در یک روز بدست بیاوریم.

باید هر شب داده های اعمالمان را با رایانه وجودمان پردازش کنیم.

يکشنبه 23/10/1386 - 11:0
پسندیدم 0
UserName