سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده (Who Called):
توسط : omid605
این سرویس شما را قادر می سازد تا بدانید در زمانی كه در دسترس نبوده اید، چه كسانی با شما تماس گرفته اند. چنانچه تلفن همراهتان خاموش بوده یا خارج از محدوده پوشش شبكه باشد، كسی كه با شما تماس می گیرد، به یك سرویس پیام گیر هدایت می شود كه در آنجا شماره این شخص ذخیره می شود. هنگامی كه تلفن همراهتان مجدداً در دسترس قرار گیرد، لیستی از تمام شماره هایی كه با شما تماس گرفته اند به همراه زمان این تماسها از طریق SMS برای شما ارسال می گردد.
این سرویس و سرویس پیام گیر صوتی نمی توانند همزمان فعال باشند. شما تنها می توانید از یكی از دو سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده یا پیام گیر صوتی در یك زمان استفاده نمایید.


درحال حاضر سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده بر روی سیم كارتهای موجود فعال می باشد.


چگونه می توانید سرویس "ذخیره شماره تماس گیرنده" را مجدداً فعال نمایید؟
اگر شما سرویس پیامگیر صوتی را فعال كرده و اكنون مایلید آنرا به سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده تغییر دهید می توانید با استفاده از خط ام. تی. ان. ایرانسل خود با 130 تماس گرفته و دستورالعملهای زیر را دنبال كنید.

برای دسترسی به فهرست خدمات ام. تی. ان. ایرانسل شماره 3 را وارد نمایید.
برای دسترسی به فهرست خدمات سرویس پیام گیر صوتی شماره 1 را وارد نمایید.
برای فعال نمودن این سرویس شماره 3 را انتخاب نمایید.


نكته: لطفاً توجه داشته باشید درصورتیكه تماسها را به "پیام گیر صوتی" و یا " ذخیره تماس شماره گیرنده" منتقل نمایید، دیگر امكان انتقال تماس به یك شماره دیگر را ندارید.


چگونه می توانید سرویس "ذخیره شماره تماس گیرنده" را غیرفعال نمایید؟
شما می توانید این سرویس را هر زمان با تماس گرفتن با شماره 130 به ترتیب زیر غیر فعال نمایید.
  • برای دسترسی به فهرست خدمات ام. تی. ان. ایرانسل شماره 3 را وارد نمایید.
  • برای دسترسی به فهرست خدمات سرویس پیام گیر صوتی شماره 1 را وارد نمایید.
  • برای غیر فعال نمودن این سرویس شماره 4 را انتخاب نمایید.
هزینه ها:
این سرویس برای مشتركان ام تی ان ایرانسل رایگان است ولی تماس گیرندگان بابت استفاده از این سرویس هزینه پرداخت می نمایند.

تماسها را می توان تنها به یك شماره دیگر و یا به "ذخیره شماره تماس گیرنده/ پیام گیر صوتی" منتقل نمود. به عبارت دیگر تنها می توانید یكی از این دو حالت را انتخاب كنید و امكان فعالسازی هردو به صورت همزمان وجود ندارد.
يکشنبه 23/10/1386 - 10:24
پسندیدم 0
UserName