عزا
توسط : منم سلام

جهت‌گیری در عزاداری‌های امام حسین (ع) باید به سوی تحكیم ایمان و روح تدین در مردم، آگاهی‌بخشی، گسترش روح شجاعت و غیرت دینی و جلوگیری از بی‌تفاوتی مردم باشد و این معنای واقعی بزرگداشت قیام امام حسین (ع) است.

مقام معظم رهبری

يکشنبه 23/10/1386 - 9:5
پسندیدم 0
UserName