حماسه غدیر
 

عیدی است که بر جان عدو نار سعیر است

این عید نه نوروز. نه مرداد. نه تیر است

شنبه 22/10/1386 - 12:47
پسندیدم 0
UserName