خانواده ی خدا
توسط : mandegary

رسول اكرم ( ص ) :

مردم خانواده ی خدا هستند ، محبوبترین مردم كسی است كه برای خانواده ی خدا سودمند باشد و خانواده ای را شاد كند .

جمعه 21/10/1386 - 16:36
پسندیدم 0
UserName