دادگرى و عدالت پرورى امام زمان
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

دادگرى و عدالت پرورى

به على بن موسى (علیهما السلام) گفته شد :

یابن رسول اللّه قائم شما اهل بیت كیست ؟ فرمودند : چهارم از فرزندان من ، فرزند سرور كنیزان ، خداوند با او زمین را از ستم پاك مى سازد و از هر ظلمى تطهیر مى كند . . . چون ظاهر شود ، زمین با فروغ خدایش تابناك گردد و میزان عدل را بین مردم برقرار كرده ، كسى به دیگرى ظلم روا ندارد .

على بن عقبه از پدر خود روایت مى كند كه گفت :

« چون مهدى به پا خیزد ، به داد فرمانروایى مى كند و جور در روزگارش برداشته گردد . . . و هر حقى را به صاحبانش بازمى گرداند . . . »

در باب نص بر  امامان  دوازده گانه ، از امیرمؤمنان (علیه السلام) از پیامبر (صلى الله علیه وآله) آورده كه فرمود :

« واپسین آنان ، نام او بر وفق نام من است ، ظهور مى نماید و زمین را پر از داد مى كند چنانكه پر از جور و بى داد بود . . . »

على (علیه السلام) از پیامبر (صلى الله علیه وآله) روایت كرده كه فرمود :

« منادى ندا در دهد : این مهدى است خلیفه خداوند ، از او پیروى كنید . زمین را پر از عدل و داد كند چنانكه پر از ظلم و جور شده بود ، آن زمان كه هرج و مرج دنیا را در بر گیرد و برخى بر برخى دیگر شبیخون زنند ، نه بزرگان بر خردان رحم كنند و نه توانمندان بر ناتوانان مهر آورند . در این هنگامه است كه خداوند بدو اذن خروج مى دهد »

امام جعفر بن محمد صادق (علیهما السلام) فرموده :

« نخستین چیزى كه از عدل قائم نمایان مى شود ، این است كه ندا دهنده اى از طرف او ندا در مى دهد ، آنكه حج نافله دارد ، طواف و  استلام  حجر را به كسى كه حج واجب دارد بسپارد »

در اینكه حضرت مهدى ( عج ) زمین را لبریز از دادگرى مى كند ، صدو بیست روایت وجود دارد .

صلح و امنیت

امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود :

چون قائم ما قیام كند ، . . . دشمنى از دل هاى بندگان رخت بر مى بندد .

امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده است :

وقتى سیصد و اندى از یاران امام بر سراسر جهان فرمانروا شوند  پیر زن ناتوان از شرق آهنگ غرب كند بى آنكه كسى او را باز دارد . . . .

. . . على بن عقبه از پدر خود حدیث كرده است كه : . . . اگر قائم قیام كند . . . راهها امن مى شود .

 

برگرفته از سایت استاد حسین انصاریان (بخش مقالات استاد) به نشانی Erfan.ir

جمعه 21/10/1386 - 10:42
پسندیدم 0
UserName