اعمال روز سوم محرم
توسط : Merat

روز سوم روزی است که حضرت یوسف علیه السلام از زندان بیرون شده، هر که آن روز را روزه دارد حق تعالی بر او کارهای مشکل را آسان فرماید و از او اندوه را برطرف کند و در روایت نبوی است که دعایش مستجاب شود.

جمعه 21/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName