خدا سر انسان است
توسط : jadval
خدا سر انسان است

انسان مرد كامل است نه صورت انسانیه ، و در حدیث قدسى آمده است : الانسان سرى و اءنا سره ؛ انسان سر من است و من سر او هستم

جمعه 21/10/1386 - 7:38
پسندیدم 0
UserName