ای دل تو چه می كنی ؟
توسط : mandegary

مبادا غافل شویم و روزمرگی ما را از حضور تاریخی خود غافل كند....

شهید آوینی

ای دل تو چه می كنی ؟ می روی یا می مانی ؟

پنج شنبه 20/10/1386 - 21:33
پسندیدم 0
UserName