آیا می دانید ...
توسط : mftamoo

آیا میدانستی که در هنگام خنده، ششها تحت فشار زیاد ، مقدار زیادى هوا با سرعت صد کیلومتر در ساعت به بیرون پرتاب میکنند.

آیا میدانستی دما در نوک سیگار «محل سوخت» 900 درجه سانتیگراد میباشد.

آیا میدانستی که از هر600 میلیون کره آسمانى دریکى از آنها امکان زندگى هست با این حساب میلیاردها سیاره مسکونى مى باشند که زمین یکى از آنهاست.

آیا میدانستی که «پاتریک موسیمو» در مدت سه دقیقه و ده ثانیه از ارتفاع صد و بیست متری شیرجه زد.

آیا میدانستی که در سال هزار و پانصد و سی و سه میلادى یک اتاق پر از طلا و نقره ( حدود یک میلیارد پوند ) به آدم ربای اسپانیاءی ، بنام « فرانسیسکو پیزارو» ،برای آزاد کردن آخرین امپراطور پرو پرداخت شد.

پنج شنبه 20/10/1386 - 10:24
پسندیدم 0
UserName