غدیر
 

رهشناس تر از مولود کعبه کیست؟وقاطع تر از ابوتراب و پسندیده تر از مرتضی و والاتر از علی کدام است؟علی(ع)غدیر خم را از در یای فضائلش به موج نشانده است و رسول گرامی اسلام،دست روی چهره ی خوب و شایسته ای گذاشته است.علی(ع)،برگزیده ی محمّد(ص)نیست،بلکه منتخب خداست و پیامبر فقط ابلاغگر پیام الهی نسبت به امامت اوست.

سه شنبه 4/10/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName