میراث و لباس و آئینه

امام علی علیه السلام فرمودند:

العلم وراثه کریمه ، و الاداب حلل مجدده ، و الفکرمرآه صافیه


 

علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف
(نهج البلاغه)
دوشنبه 3/10/1386 - 21:32
پسندیدم 0
UserName