آقای ما
آقای ما

هوای سرد و نمناك، هوای شهر غمناك

همه شهرو بگردی، نمی بینی دل پاك

همه دلها كف پا، همه سرها به بالا

كجا رفته مودت، گمانم در بر خاك

صفای شهر ما كو، وفای آدما كو

مگه فریادرسی نیست؟‌جوونمردای ما كو

شكسته حرمت مرد، همه بیرحم و نامرد

خداوندا كمك كن، بگو مولای ما كو؟

به سوز ناله ی نی، بخونم نوحه تا كی؟

به سودای نشانی، فغان و گریه تا كی؟

بسازم با غم دل، و یا اینكه بسوزم؟

بگو با من خدایا، میاد آقای ما كی؟

 
شعر از: سید سجاد فخری (روح زنگار زده)
دوشنبه 3/10/1386 - 19:24
پسندیدم 0
UserName