....
 

اگر دیدید کسی کم حرف می زند بدانید بیشتر فکر می کند.

**********

امام علی(ع):چون عقل به مرتبه ی کمال رسد گفتار کم گردد.

نهج البلاغه

دوشنبه 3/10/1386 - 19:2
پسندیدم 0
UserName