كلام نور

كسی كه خروج و قیام مهدی منتظر را انكار نماید یا آن را تكذیب كند و دروغ انگارد، بدانچه خدا بر پیامبر نازل فرموده كافر شده.

پیامبر اكرم(ص)

دوشنبه 3/10/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName