بیا
 

من همه عمر تو را جستم و نایافته ام

 

تو عنایت کن و یک لحظه بدیدار بیا

دوشنبه 3/10/1386 - 8:27
پسندیدم 0
UserName