سخنان نغز
توسط : mohsen_yahoo

دوست واقعی کسی است که دست تو را گیرد ولی قلب تو را لمس کند.لاروشفکو

يکشنبه 2/10/1386 - 23:40
پسندیدم 0
UserName