آیا این همان روح است که به تو بخشیدم ؟
توسط : ghasedak61
 

آیا این همان روح است که به تو بخشیدم ؟

    تخریب و گود برداری شده و

   بتن ریزی و اسکلت بندی شده و

   دیوار کشی و سیمان و گچ و سنگ شده ؟

   آیا این همان روح است که به تو بخشیدم ؟

يکشنبه 2/10/1386 - 21:24
پسندیدم 0
UserName