روز نیكوكارى
توسط : mohsenpour
روز نیكوكارى

عن الصادق(ع):

... و لدرهم فیه بالف درهم لاخوانك العارفین،فافضل على اخوانك فى هذا الیوم و سر فیه كل مؤمن و مؤمنة.

مصباح المتهجد: 737.

از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

یك درهم به برادران با ایمان و معرفت، دادن در روز عید غدیر برابر هزار درهم است، بنابراین در این روز به برادرانت انفاق كن و هر مرد و زن مؤمن را شاد گردان.

يکشنبه 2/10/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName