آفت ها
توسط : یاكریم

پیامبر اكرم (ص ):

سركشی، آفت شجاعت است.
تفاخر، آفت شرافت است.
منت، آفت بخشش است.
خودپسندی، آفت زیبایی است.
دروغ، آفت سخن‌گفتن است.
فراموشی، آفت دانش است.
سفاهت، آفت بردباری است.
اسراف، آفت بخشش است.
هوس، آفت دین است.


يکشنبه 2/10/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName