سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

اینشتین :
هیچ كس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو كند.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName