اولین حرف قرآن
توسط : hosein9831

اولین حرف قرآن باء، و آخرین حرف سین مى باشد كه از تركیب وترتیب آن كلمه بس بدست مى آید و این كلمه درعربى ، فارسى و تركى به معنى كفایت مى باشدحكیم سنائى گوید:
اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین 
یعنى اندر ره دین ، رهبر تو قرآن بس 

يکشنبه 2/10/1386 - 0:8
پسندیدم 0
UserName