امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

  امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :

 

خوردن و آشامیدن در شهر مکه همچون روزه داری  در غیر از آن است ، و یک روز روزه داری در آن شهر برابر است با یکسال روزه داری در جاهای دیگر، و راه  رفتن در شهر مکه عبادت است

شنبه 1/10/1386 - 21:46
پسندیدم 0
UserName