سخنی از برتراند راسل
توسط : saber_tayson
 

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می‌كرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده‌بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به‌كلی كله‌ام كار نمی‌كرد به سیاست - برتراند راسل

شنبه 1/10/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName