از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
توسط : حامد...
 

 از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :

 

کسی که حج واجب خود را بدون اینکه مرضی باز دارنده یا حاجتی لازم یا فرمانروایی ظالم مانع شود، بجا نیاورد و بمیرد،  به دین یهودی یا مسیحی مرده است

جمعه 30/9/1386 - 21:38
پسندیدم 0
UserName