اگه تمام شب.........
توسط : kavire_teshne

اگر تمام شب برا ی از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد

چهارشنبه 28/9/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName