عاشقانه
توسط : mohsenpour
عاشقانه 
            می سازم از شور نگاهت من دوباره                   
                     قصری خیالی روی ابری ، شاعرانه
     « می آرمت از لابه لای جان به دفتر                   
                     تا در سرود من بمانی جاودانه »
      می خوانم از عشقت دوباره تا بیایی                   
                     می خواهمت یارا ولیکن،عاشقانه
چهارشنبه 28/9/1386 - 3:4
پسندیدم 0
UserName