وقتی شرم
توسط : حامد...
 

وقتی شرم از میان برود، خیری در زندگی و دنیا نباشد .

سه شنبه 27/9/1386 - 10:47
پسندیدم 0
UserName