عجب صبری خدا دارد !
 

 

اگر من جای او بودم

 

به عرش كبریایی ، با همه صبر خدایی تا كه می دیدم

 

عزیز نابجایی ، ناز بر یك ناروا گردیده خواری می فروشد

 

گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می كردم

سه شنبه 27/9/1386 - 8:15
پسندیدم 0
UserName