روشنی,من,گل,اب
توسط : delmajnoon

                           روشنی  من    گل    اب

ابری نیست 

بادی نیست

مینشینم لب حوض

گردش ماهی ها,روشنی,من,گل,اب

پاكی خوشه ی زیست

 

 

مارم ریحانه میچیند

نان وزیحان و پنیر,اسمانی بی ابر,اطلسی های تر

رسگاری نزدیك:لای گل های حیاط

 

نور دركاسه ی مس, چه نوازش ها میریبزد!

نردبان از سر دیوار بلند, صبح را روی زمین می ارد

پشت لبخندی پنهان هر چیز

میروم  بالا تا اوج, من پر از بال و برم

را میبینم در ظلمت,من پر از فانوسم

این شعری بود زیبا از شاعر بزرگ ایران سعراب سپهری

دوشنبه 26/9/1386 - 19:8
پسندیدم 0
UserName