بخت و اقبال
توسط : parandeh2

افرادی هستند که خیلی خوش شانس می باشند بطوری که اگر از اسمان به طرف پایین سقوط کنند مانند گربه روی دو پایشان فرود می ایند عمر شانس مثل عمر یک گلوله ی برفی است که روی بخاری قرار گرفته است هرگز به امید شانس منشین اگر بخواهد در خانه ی تو را خواهد زد   زهره parandeh2

دوشنبه 5/9/1386 - 23:55
پسندیدم 0
UserName