شرايط مطالعه
توسط : sah2281987

مطالعه به عنوان مهمترين فرآيند سال کنکور و موثرترين اقدام بايد مورد توجه و دقت بسيار زيادي قرار گيرد. رعايت نيازهاي مقدماتي مطالعه علاوه بر اين که باعث تعميق مطالعه مي شود ، افزايش ميزان لذت يادگيري را نيز در پي دارد. به همين دليل در اين ستون مي خواهيم درباره شرايط قبل و هنگام مطالعه برايتان توضيح دهيم.
1- بهترين مکان براي مطالعه منزل است.
بهتر است مکان مطالعه ثابت و در آن هواي تازه جريان داشته باشد؛ اما اگر فضاي منزل آرام نيست بايد در محل ديگري (مدرسه ، کتابخانه و...) مطالعه کرد.
2- بهترين زمان براي مطالعه وقتي است که داراي بالاترين هوشياري و بهترين شرايط روحي هستيد؛ اما 2زمان براي مطالعه بهترين زمان است. يکي ابتداي صبح که ذهن شما استراحت بيشتري کرده است و يکي انتهاي روز (قبل از خواب که پس از مطالعه ذهن فرصت تثبيت اطلاعات را خواهد داشت:
3- پس از خوردن غذا، حجم بيشتري از خون اطراف معده جريان پيدا مي کند. به همين دليل خون کمتري به مغز مي رسد و مطالعه شما بازدهي کمتري دارد، به همين دليل تا يک ساعت بعد از خوردن غذا مطالعه نکنيد و در صورت لزوم از خوردن غذاهاي چرب و پرحجم بپرهيزيد.
4- بهترين فاصله چشم تا کتاب هنگام مطالعه 30 تا 40 سانتي متر است که اگر بيشتر يا کمتر باشد ايجاد خستگي مي کند.
5- داشتن شرايط جسمي مطلوب (خسته نبودن ) تاثير بسيار زيادي در ميزان يادگيري دارد. پس بهتر است اگر خسته هستيم ابتدا کمي استراحت کنيم ، سپس به مطالعه بپردازيم.
6- پيش از شروع مطالعه ، هدف خود را به طور دقيق معين کنيد، يعني مشخص کنيد از چه ساعتي تا چه ساعتي ، چه حجمي از مبحث (چند صفحه )، چه تعداد تست و از روي کدام منبع.
اين کار علاوه بر افزايش ميزان تمرکز باعث تسريع در مطالعه نيز مي شود.
7- بهترين نور براي مطالعه ، نور طبيعي است ؛ اما اگر امکان مطالعه با استفاده از نور طبيعي را نداريد شرايطي را مهيا کنيد که نور به طور مستقيم به کتابها نتابد و براي افراد راست دست نور بايد از سمت چپ بتابد و بالعکس.
8- مهمترين دليلي که دانش آموزان مطالعه را قطع مي کنند، آماده نبودن کتابها و وسايل موردنياز است.
پيش از مطالعه خوب فکر کنيد و همه وسايل و کتابهايتان را آماده کنيد تا هنگام مطالعه بهانه اي براي ترک مطالعه نداشته باشيد.
9- پيش از شروع مطالعه حال و هواي مطالعه را در خود ايجاد کنيد.
2 دقيقه در مورد درسي که مي خواهيد مطالعه کنيد، فکر کنيد. اين کار ساده تاثير زيادي در مطالعه فعالانه شما خواهد داشت. به طور قطع اجراي اين موارد باعث مي شود مطالعه شما دقيق تر و عميق تر از قبل شود.

يکشنبه 4/9/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName