چه چيزي از بذل و بخشش بهتر است؟
توسط : یاكریم

امام رضا(ع):

" بی اعتنایی به دارایی مردم، بهتر از بذل و بخشش  است".         

يکشنبه 13/8/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName