تاریخ در روزی 13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - تاسیس سازمان یونسکو
توسط : حامد...
 

 تاریخ در روزی  13-آبان - ۲۲شوال - 4 November - تاسیس سازمان یونسکو

سازمان یونسکو یا سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد،  در چنین روزی در سال 1946 با هدف کمک به صلح و امنیت جهانی از طریق ترویج همکاری میان ملت ها به وسیله آموزش و پرورش ، علوم ، فرهنگ  و در جهت ایجاد احترام به عدالت ، حکومت قانون ، حقوق بشر ، و آزادی  های اساسی ایجاد شد . این نهاد دارای سه رکن است که دبیرکل ، هیات اجرایی و کنفرانس عمومی این ارکان را تشکیل می دهند . هیات مجریه این سازمان بین المللی 45 نفرعضو دارد و هدف آن نظارت بر برنامه های کنفرانس عمومی است . کنفرانس عمومی نیز  مرکب از نمایندگان کشور های عضو است و حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد . مقر یونسکو در پاریس بوده واعضای آن بیش از 160 کشور جهان اند .

يکشنبه 13/8/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName