آموزش SQL Server (قسمت سوم)
توسط : mahdid

 آموزش SQL Server (قسمت سوم)

در اين قسمت در ادامه مطالب قبلي مبحث SP خواهيم پرداخت و آن را كامل خواهيم كرد. در قسمت بعدي مطلب با View ها آشنا خواهيم شد. ايجاد Stored Procedure با استفاده از ويزارد ها: براي ايجاد SP هاي استاندارد جهت عمليات درج , حذف و ويرايش شما مي توانيد از ويزاردهاي خود SQL استفاده نماييد. با اين ابزار شما قادريد طي چند دقيقه تعداد زيادي SP جهت عملياتهاي گفته شده بر روي جداول خود بسازيد. براي اين منظور در Enterprise Manager بر روي كليد ويزارد كليك نماييد مانند شكل زير : بعد در پنجره Select Wizard بر رويDatabase كليك و گزينه Create Stored Procedure Wizard را انتخاب نماييد . مانند شكل زير : در پنجره بعدي به شما خوش آمد گويي مينماييد . برروي كليد Next كليك نماييد.در پنجره بعدي نام Database ي را كه قرار است بر روي جداول آن كار شود انتخاب نماييد و بروي Next كليك نماييد. در پنجره بعدي جداول و عمليات مورد نظري كه مي خواهيد انجام دهيد انتخاب كنيد. در پنجره بعدي نام SP هايي كه سيستم ساخته شما خواهيد ديد. براي ويرايش نام و يا كد هركدام از آنها ميتوانيد آن Sp را انتخاب و كليد Edit را فشار دهيد. در اينصورت شما پنجره اي به شكل زير خواهيد داشت : حال شما در قسمت Name مي توانيد نام Sp را عوض نماييد. در قسمت Include in Set Clause شما فيلدهايي از جدول مربوطه كه مي خواهيد مقادير آن به شكل پارامتر براي Sp ارسال شود انتخاب نماييد. اگر Sp شما Update و يا Delete باشد در قسمت Include in Where Clause شما مي توانيد فيلدهايي كه قرار است در شرط (دستور Where) قرار مي گيرند انتخاب نماييد. تذكر1 : اگر فيلدي از نوع Identity داريد در حالت Insertحتما از قسمت Include in Set Clause خارج كنيد. در غير اينصورت در زمان اجرا با خطا مواجه خواهيد شد. تذكر2 : SQL فيلد كليدي جدول را در دستور Update در دستور Where خواهد آورد . همچنين شما اين فيلد را از Include in Set Clause خارج كنيد. در نهايت شما با فشار كليد Finish همزمان اين Sp را خواهيد ساخت. تا اين قسمت شما با ساخت Sp آشنا شديد. حال براي ويرايش آن نيز كافي است بر روي Sp كليد نموده و در پنجره باز شده كد آن را ويرايش نماييد.

نظر یادتون نره؟

شنبه 12/8/1386 - 18:12
پسندیدم 0
UserName