سخنان آموزنده :
توسط : mostafa2_gh

 

نگذار بدی ها بر شما مسلط شوند،سعی کنید بر بدی ها تسلط یابید.

شنبه 12/8/1386 - 16:37
پسندیدم 0
UserName