سخنی از مارک تواین...
توسط : mostafa2_gh

 

بكوشيد دوست داشتنى ها را به دست آوريد و گرنه مجبوريد آنچه را به دست آورده ايد، دوست بداريد.

شنبه 12/8/1386 - 11:49
پسندیدم 0
UserName