بی تو دل پرپر شدو گم شدو مرد ... !
توسط : عافی
 

 

گفتم شاید ندیدنت از خاطرم دورت کنه

دیدم ندیدنت فقط میتونه که کورم کنه

 

گفتم صداتو نشنوم شاید که از یادم بری

دیدم تو گوشام جز صدات نیستش صدای دیگری

 

ندیدنو نشنیدنت عشقت رو از دلم نبرد

فقط دونستم بی تو دل پرپر شدو گم شدو مرد

... !

 

شنبه 12/8/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName