صدای مرا هم بشنو
توسط : ahmad21

ای بهترین شنونده ارزوها!

 

همانطور که صدای زکریا را در تنهایی و بی وارثی شنیدی و به او یحیی را عطا کردی.همانطور که زمزمه های یونس را در شکم نهنگ گوش کردی و او را به ساحل نجات رساندی.همانطور که لرزش دستان ابراهیم را هنگام ذبح اسمائیل دیدی و گوسفندی را برایش فرستادی.

صدای مرا هم زیر اسمان بزرگ نامحدودت بشنو و دعایم را استجابت کن.تویی که روزهای خوش را در زندگی ام جای  میدهی و بخشش و گذشت را به قلبم روانه میکنی.تویی که زیبایی و سلامتی را به من ارزانی داشتی و عفت و حیا را به روحم تزریق نمودی و ثروت و قدرت را بدون چشم داشت به من هدیه کردی. ولی من در جواب این همه لطف و کرم. فقط گناه میکنم و کارنامه ی اعمالم را با نافرمانی تو سیاه می نمایم. اما تو باز خطاهای مرا از چشم مردم پوشاندی و نقص های جسمی و روحی ام را پیش خودت مخفی نگاه داشتی و مرا میان مردم عزیز و محترم جلوه دادی

خدایا امروز که زیر اسمان بزرگت نشسته ام چشم امید به رحمت و کرمت دارم و میدانم که بزرگی و عظمت تو بیش از گناهان و نا فرمانی من است

ای بهترین گوش شنوا و تیزترین چشم بینا و دقیق ترین حسابگر دانا جز تو خدایی نبوده و نیست اسمان و زمین از ان توست و موجودات بین انها با اجازه تو جان میگیرند و با اذن تو میمیرند. پس ستایش مخصوص توست و پرستش سزاوار کسی جز تو نیست.ای همدم تنهایی های من. ای فریاد رس بیچارگیهایم!گاهی زمین با همه ی بزرگی برایم کوچک و اسمان با همه ی وسعتش در نظرم ناچیز میشود و انقدر غصه روی دلم مینشیند که بزرگترین کوه های هستی در برابرشان کوچکند

خدایا اگر در این مواقع به کمک نیایی. همان لحظه جان از بدنم خارج می شود. اگر در ان روزهای سخت . صدایم را نشنوی. شمع وجودم یکباره خاموش میشود. ولی میدانم تو از هر کس به من مهربانتری و جواب ناله هایم را میدهی

خدایا امید هیچ کسی رو نا امید نکن.

جمعه 11/8/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName