حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسی که از جمعيت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده .از

حضرت سؤال شد: منظور کدام جمعيت است ؟ آن حضرت فرمود: مردم اهل

حق ، هر چندکم باشند.

من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قيل : يا رسول الله و

ما جماعة المسلمين ؟ قال : جماعة اهل الحق و ان قلوا

 ( امالی شيخ صدوق ، ص 272 )

دوشنبه 23/7/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName