کتاب
توسط : aftab

عقيده يكي از انديشمندان در باره كتاب اين بود كه:

«در علوم بايد جديدترين كتابها را خواند و در ادبيات، قديمي ترين آنها را.»

يکشنبه 22/7/1386 - 8:6
پسندیدم 0
UserName