وقايع ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در چنين روزي
توسط : jadval

وقايع ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در چنين روزي

20/07/59
ادامه در گيري ها در نقاط مرزي کشور :
در چنين روزي در سال 1359 ه ش درگيريها دربندر گمرک خرمشهر ادامه يافت . همچنين ستاد مشترک ارتش در اين روز با توصيف وضعيت آرايش نيروهاي نظامي دشمن بعثي اعلام کرد : " نيروهاي عراقي که از کارون عبور کرده اند ، به سه شاخه تقسيم شده اند ، يک شاخه قصد حمله و محاصره اهواز وشاخه ديگر قصد محاصره و حمله به آبادان را دارند ، ضمنا شاخه اي از طريق دزفول حمله کرده که قصد قطع راه ارتباطي اهواز و مناطق ديگر را دارد . در همين روز سپاه اهواز گزارش داد هويزه در دست نيروهاي خودي است ، ولي دچار کمبود نيرو ست و نياز به تقويت دارد . از سوي ديگر سايتهاي 4 و 5 واقع در نزديکي رودخانه کرخه و حوالي سه راهي دهلران - انديمشک - اهواز در دست دشمن است ."

جمعه 20/7/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName