عید همتون مبارک
توسط : ZohooreYar
 

کم کم غروب مـــــاه خــــدا دیـده می شود

صد حیف ازاین بسـاط که برچیده می شود

دراین بهــــــــاررحمت و غفران و مغفرت

خوشبخت آنکسی است که بخشیده می شود

عید همتون مبارک...

التماس دعا

جمعه 20/7/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName