هنگامي كه پرچم مهدي(ع)
توسط : حامد...
 

هنگامي كه پرچم مهدي(ع) به اهتزاز درآيد مومني نخواهد بود مگر آنكه قلبش از پاره هاي فولاد محكمتر شود و نيروي چهل مرد به وي عطا گردد

پنج شنبه 19/7/1386 - 21:16
پسندیدم 0
UserName