خدا حافظ اي ماه خوب خدا
توسط : بر ز خ

سلام

به مناسبت اتمام ماه مبارك رمضان سروده اي از خودمو تقديم مي كتم:

خدا حافظ اي ماه خوب خدا     صد افسوس از مابگردي جدا
خدا حافظ اي ماه مستي وشور    سراسر تقدس تمامي نور
خداحافظ اي ماه ذكر و صيام   مه بي بد يل نماز وقيام
خداحا فظ اي ماه شبهاي قدر   كه آمد حسن نيمه ات همچو بدر
خدا حا فظ اي ماه درد علي     مه ناله وآه سرد علي
خدا حافظ اي ماه نيكوثمر    مه شوق افطارو كيف سحر
خدا حافظ اي ماه ترك گناه    به هر معصيت كار بودي پناه
خدا حافظي با غمي جانگداز    نمايم زاين ماه رازو نياز
خدا را بخواهم كه بار دگر     ببينم من اين ماه بهجت اثر 
               موفق باشيد

چهارشنبه 18/7/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName