حب دوست
توسط : ramin_tebyan
 

دوست نزدیک تراز من به من است

وین عجب تر که من از وی دورم

چه کنم با که توان گفت که دوست

در کنار من و من مهجورم                                                                                     

  سعدی شیرازی

سه شنبه 17/7/1386 - 23:58
پسندیدم 0
UserName